NEDEN TEMPERLİ CAM?

Temperli Cam:Sertleştirilmiş ya da toklaştırılmış camdır.Güçlendirilmiş veya güvenlik camı olarak da adlandırılır.Standart camdan daha güçlü olacak şekilde tasarlanmıştır. Temperleme işlemi görmemiş normal camlara göre kırılmaya ve ısıya karşı 4-5 kat daha fazla dayanıklı olduğundan ve kırıldığı zaman zar büyüklüğünde çok küçük ve normalden daha az keskin parçalara ayrılarak yaralanma riskini azalttığından dolayı güvenlik camı özelliğine sahiptir.Normal camlara kıyas ile kırılmaya karşıdaha dayanıklıdır.Cam Balkonlar da tercih edilmesinin başlıca sebebi budur. Normal camlardaki kırılma sonrası yaralanmalara kıyasen temperli camlar kırıldıklarında küçük parçalara ayrılarak dağılırlar, bundan dolayı yaralanma risklerini en asgariye indirir. Camlar temperli cam haline getirildikten sonra kesme, taşlama gibi işlemler yapılamamaktadır. Temperleme işlemi: Özel ısıtma sistemlerinde camların 660 °C - 685 °C arasındaki seviyelere getirilip ani ve hızlı olarak hava ile soğutulmasıyla elde edilir. ( Isı değeri camın kalınlığına göre değişmektedir. ) Özellikleri: Eşit kalınlıktaki normal camlara göre yaklaşık 5 kat daha güçlüdür. Isıya karşı daha dayanıklıdır. Temperli Camların Diğer Camlardan Farkı :Temperleme işlemi yapılmış camlara temperlemeden sonra,yüzey kumlaması haricinde herhangi bir kesim,delik delme,kenar ve yüzey işlemi yapılmamasıdır.Bu nedenle temperleme işlemine girecek camın,ölçülendirme,delme,kenar düzeltimi gibi ihtiyaç olacak işlemlerin önceden yapılması gereklidir.

Diğer Bloglarımız

ANKARA CAM BALKON - ÖNEMLİ
CAM BALKON SİPARİŞ ALIMI VE TESLİMAT SÜRECİ
CAM BALKON SİSTEMLERİ HER TÜR BALKONA UYGULANABİLİR Mİ?
CAM BALKON SİSTEMLERİ İMAR MEVZUATINA AYKIRI MIDIR?
Binaların Balkonları 2 Çeşittir.Teknik Olarak Çıkma Balkon ve Gömme Balkon Olarak Tanımlanırlar.Cam Balkonlar Görüntü Kirliliği Yapmaması Sebebiyle ve Binaların Dış Yapısını Bozmadığından Dolayı İmar Mevzuatına Aykırı Değildir.Gömme ve Çıkma Balkonlarda Cam Balkon Sistemleri Rahatlıkla Uygulanabilir. Bu Kanunen Serbesttir.
CAM BALKON SİSTEMLERİ YAĞMUR, SU SIZDIRIR MI?
CAM BALKON SİSTEMİNDE CAMLAR RÜZGARDA KIRILIR MI?
Cam Balkon Sistemlerimizde Kullanılan Tüm Camlar 8 mm Temperli Camdır. 8 mm Temperli Camlar, Her Türlü Yüzeysel Darbelere ve Rüzgâra Karşı Dayanıklıdır.